جامعه‌ای که پرسش نکند آینده ندارد/ بازخوانی گذشته برای آینده

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در همایش اقتصاد مقاومتی گفت: وقتی ما می گوییم اقتصاد مقاومتی می خواهیم در درجه اول با طرح پرسش دقیق بیرون بیاییم جامعه ای که پرسش نکند آینده ندارد، بازخوانی گذشته برای آینده است و نه برای بازگشت. Read More

حل‌شدن در نظام سرمایه به هضم‌شدن در نظام سلطه می‌انجامد

یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حل شدن در نظام تکاثر سرمایه جهانی به هضم شدن در نظام سیاسی سلطه می انجامد، گفت: نظام استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا دریافته که برای ایجاد عدم تعادل عمومی در نظام ما باید نظام اقتصادی را هدف قرار دهد تا با ایجاد عدم تعادل بخشی به عدم تعادل های مورد نظر در نظام سیاسی و فرهنگی ما دست یابد و نظام سیاسی ما را با عدم تعادل عمومی مواجه کند. Read More

فقدان شفافیت و نظارت باعث لطمات جبران‌ناپذیری در زمان قاجار شد

یک تاریخ نگار و پژوهشگر با اشاره به لطمات که دولت قاجار در زمان نهضت تنباکو به کشور زد، گفت: سه عنصر فقدان شفافیت، نظارت و حسابرگری باعث لطمات جبران ناپذیر در زمان قاجار شد. Read More

اهرم مقاوم‌سازی اقتصاد، هویت است/با مقاومت شناخته می‌شویم

عضو ارشد شورای علمی همایش ملی اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد با بیان اینکه دغدغه ما در اقتصاد مقاومتی و در نقطه اصلی اهرم مقاوم سازی، چیزی جز هویت نیست، افزود: آنچه موجب شکنندگی و آسیب اقتصاد ما می تواند باشد بی روح بودن رفتارها، ساختارها و نهادهای اقتصادی کشور است. امروزه روح و جانشان آن گونه که ما می خواهیم و انتظار داریم همسو با انقلاب باشد، نیست. Read More