مراکز برگزار کننده

  1. ۱٫ موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری)
  2. ۲٫ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  3. ۳٫ مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا
  4. ۴٫ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  5. ۵٫ خانه بیداری اسلامی اصفهان
  6. ۶٫ دانشگاه امام صادق(ع)
  7. ۷٫ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
  8. ۸٫ صدا و سیمای جمهوری اسلامی
  9. ۹٫ خبرگزاری فارس

950228