شیوه نگارش مقاله

دستورالعمل فنی، محتوایی و روشی تدوین مقاله

شرایط چکیده مقاله: حداکثر ۳۵۰ کلمه

نحوه ارائه: ارسال فایل word  و pdf مقاله به یکی از ایمیلهای Thehran@renc.ir و Isfahan@renc.ir.

تبیین فشرده‌ی:

هدف، پرسش اصلی، چارچوب تئوریک، روش‌شناسی و سرفصل‌های عمده و کلیدواژه‌ها

ویژگیهای شکلی:

 • * در ابتدای مقاله باید عنوان کامل مقاله (که دربرگیرنده محتوای مقاله است) و نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی و سمت دانشگاهی شان آورده شود و در پانوشت، آدرس محل کار، شماره های تماس و پست الکترونیکی(E-Mail) نویسنده یا نویسندگان به زبانهای فارسی و انگلیسی آورده شود. نویسنده مسئول در مقاله ای که دارای چند نویسنده است باید مشخص باشد.
 • *  پس از چکیده، کلید واژه مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی به تعداد ۳ تا ۵ واژه آورده شود.
 • * مقاله در محیط ۲۰۰۷ word یا بالاتـر و با استفـاده از قلـم (فـونت)B lotus با اندازه ۱۴ ارائه شود.
 • * حجم مقاله باید حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰ صفحۀ ۳۰۰ کلمه ای باشد.
 • *رعایت دستور زبان فارسی و شیوه نگارش، مطابق با شیوه نامه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ضروری است.
 • * فصل بندی مناسب بر اساس ساختار منطقی مقاله الزامی است.
 • * سلیس و روان بودن نوشتار از اهمیت فراوانی برخوردار است.
 • * اهتمام به استفاده از واژه های فارسی به جای واژه های بیگانه و ترجمه واژه‎های بیگانه در پانوشت ضروری است.
 • * متمایز بودن نقل قول ها، با استفاده از تغییر اندازه قلم و تورفتگی متن الزامی است.
 • * جدا نوشتن علامت جمع «ها» از کلمات الزامی است. مانند:    کتاب ‌ها _______ کتاب ها
 • * ارجاعات به صورت درون متنی داده شود (نام خانوادگی، سال انتشار: شماره  صفحه) مثال: (سبزواری، ۱۳۸۹: ص۲۵) و توضیحات تکمیلی به صورت پی‌نوشت آورده شود. از پانوشت برای توضیحات کوتاه و ضروری، ذکر اسامی لاتین و … استفاده شود.
 • * کتاب‌نامه به صورت زیر آورده شود:

کتاب:

(نام خانوادگی، نام یا حرف اول نام. سال انتشار. عنوان کتاب. محل انتشار. نام مؤسسه‌ انتشاراتی. نوبت چاپ)

 مقاله:

در فهرست منابع: (نام خانوادگی، نام و یا حرف اول نام. سال انتشار. «عنوان مقاله». نام مجله. دوره یا شماره مجله)    * منابع اینترنتی: (نام خانوادگی نویسنده، نام و یا حرف اول نام. «عنوان مقاله». تاریخ دریافت مطلب. آدرس پایگاه الکترونیکی).

تصاویر، جداول‌ و نمودارها به صورت آماده برای چاپ ارائه شوند. (عکس نباشد و طراحی شده باشند)

حجم چکیده:

حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۳۵۰ کلمه

حجم مقاله:

حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰ صفحه ۳۰۰ کلمه‌ای. (مدیریت حجم مقاله از اهمیت بالایی برخوردار است)

ویژگیهای محتوایی:

 • تناسب حداکثری موضوع یا مسأله با محورهای موضوعی همایش.
 • تحدید دقیق موضوع و تبیین هدف و پرسش‌های تحقیق.
 • طرح مسأله قوی و ارائه تعریف علمی از مفاهیم و اصطلاحات.
 • تحلیل درست آراء و اندیشه‌ها و نقد روشمند آن‌ها.
 • انسجام منطقی و سازماندهی مناسب مقاله.
 • تناسب روش با هدف و کاربرد صحیح آن در مقاله.
 • توجه به نوآوری و خلاقیت در پاسخ به پرسش‌های مقاله.
 • مستندسازی و دقت در ذکر منابع و مآخذ معتبر و دست اول .
 • نتیجه گیری شامل بحث عالمانه درباره نتایج به دست آمده از تحقیق وارائه راهکار( در صورت نیاز) درباره موضوع مورد بحث که به طرح و پیشنهاد مسائل مطلوب درباره این موضوع برای پژوهش های بعدی بینجامد.
 • شیوایی و رسایی ادبیات مقاله .