اقتصاد مقاومتی تمنای ۲۰۰ ساله ملت ایران است

طبق سابقه تاریخی ایران، دولت های غربی، همیشه قصد نفوذ و ایجاد تضعیف در جامعه ایران را داشته و دارند و هیچ گاه موافق استقلال و قوام ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران نبودند، بر این اساس اقتصاد مقاومتی تمنای 200 ساله ملت ایران است. Read More

همایش اقتصاد مقاومتی، پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد

همایش اقتصاد مقاومتی، پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد چهارشنبه چهارم اسفندماه با حضور مسئولان و پژوهشگران حوزه اقتصاد مقاومتی کار خود را در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. Read More

اقتصاد مقاومتی بدون نگاه چپ و لیبرال و با چشم انداز تمدنی است

رئیس همایش اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد گفت: اقتصاد مقاومتی با دو آسیب روبروست: اول چشم انداز چپ و سوسیالیستی و ریاضتی و دوم چشم انداز لیبرال، اما قرائت ما متفاوت از این دو و بدون افراط و تفریط است و با چشم انداز بیداری و تمدن اسلامی به آن می نگریم. Read More

اقتصاد مقاومتی ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری با هویت ملی دارد

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ابراز کرد: اقتصاد مقاومتی ارتباط مستقیم و غیر قابل انکاری با هویت ملی دارد. به عبارت دیگر اقتصاد می تواند هویت بخش باشد که اگر این مهم درک نشده و از آن غافل بمانیم، به نوعی به هویتی را در پی خواهد داشت. Read More

اقتصاد مقاوتی در رویکرد اسلامی را می‌توان اصل «تولید طیب» نام برد

اقتصاد مقاوتی را در رویکرد اسلامی می توان به عنوان اصل تولید طیب نام برد که اقتصادی مقاوم است که افرادش در زندگیشان تولید طیب دارند و این درحالی است که از نظر قرآنی تولید طیب شامل درآمد حلال و تولید کالایی است که ضرری برای جامعه نداشته باشد. Read More

اقتصاد مقاومتی برگرفته از مکتب اقتصادی اسلام است

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی برگرفته از مکتب اقتصادی اسلام است، گفت: مکتب اقتصادی اسلام مبتنی بر شرع و بر پایه فقه اسلامی و اخلاقیات اسلامی است، بنابراین فقه و اخلاق اسلامی در فضای کسب و کار شکل می‌گرفت Read More