جامعه‌ای که پرسش نکند آینده ندارد/ بازخوانی گذشته برای آینده

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در همایش اقتصاد مقاومتی گفت: وقتی ما می گوییم اقتصاد مقاومتی می خواهیم در درجه اول با طرح پرسش دقیق بیرون بیاییم جامعه ای که پرسش نکند آینده ندارد، بازخوانی گذشته برای آینده است و نه برای بازگشت. Read More