حل‌شدن در نظام سرمایه به هضم‌شدن در نظام سلطه می‌انجامد

یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حل شدن در نظام تکاثر سرمایه جهانی به هضم شدن در نظام سیاسی سلطه می انجامد، گفت: نظام استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا دریافته که برای ایجاد عدم تعادل عمومی در نظام ما باید نظام اقتصادی را هدف قرار دهد تا با ایجاد عدم تعادل بخشی به عدم تعادل های مورد نظر در نظام سیاسی و فرهنگی ما دست یابد و نظام سیاسی ما را با عدم تعادل عمومی مواجه کند. Read More