اهرم مقاوم‌سازی اقتصاد، هویت است/با مقاومت شناخته می‌شویم

عضو ارشد شورای علمی همایش ملی اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد با بیان اینکه دغدغه ما در اقتصاد مقاومتی و در نقطه اصلی اهرم مقاوم سازی، چیزی جز هویت نیست، افزود: آنچه موجب شکنندگی و آسیب اقتصاد ما می تواند باشد بی روح بودن رفتارها، ساختارها و نهادهای اقتصادی کشور است. امروزه روح و جانشان آن گونه که ما می خواهیم و انتظار داریم همسو با انقلاب باشد، نیست. Read More