فقدان شفافیت و نظارت باعث لطمات جبران‌ناپذیری در زمان قاجار شد

یک تاریخ نگار و پژوهشگر با اشاره به لطمات که دولت قاجار در زمان نهضت تنباکو به کشور زد، گفت: سه عنصر فقدان شفافیت، نظارت و حسابرگری باعث لطمات جبران ناپذیر در زمان قاجار شد. Read More